Lista aktualności Lista aktualności

NOWY ZBIORNIK PRZECIWPOŻAROWY

W dniu 30 grudnia 2020 roku dokonano odbioru nowego punktu czerpania wody. Nowo
wybudowany obiekt to otwarty zbiornik przeciwpożarowy o pojemności 220 m3 wraz z
infrastrukturą towarzyszącą: ogrodzeniem zabezpieczającym z siatki, utwardzonym
placem manewrowym o powierzchni 400 m2 w kształcie ronda i studnią głębinową.
Obiekt wybudowany został na terenie Leśnictwa Jaźwiny w oddziale 178 f. Odkryty
zbiornik wodny będzie wykorzystywany głównie do celów przeciwpożarowych a ponadto
posłuży jako wodopój dla zwierzyny i ptactwa oraz będzie pełnił funkcję krajobrazową.
Zastąpi dotychczas użytkowane dwie stalowe beczki o pojemności 25m3 każda pełniące
funkcję punktu czerpania wody nr 4.
Plac manewrowy położony bezpośrednio przy dojazdach pożarowych nr 9 i 11 będzie
służył do komunikacji przeciwpożarowej strażackich wozów bojowych podjeżdżających
w celu poboru wody ze zbiornika w trakcie ewentualnej akcji gaśniczej.
Studnia głębinowa, wykonana przy zbiorniku, z wydajną pompą zasilaną agregatem
prądotwórczym, zagwarantuje stałe wymagane zaopatrzenie w wodę gaśniczą
w przypadku braku lub niewielkich rozmiarów opadów atmosferycznych a także
na wypadek zwiększonego zapotrzebowania na wodę przy ewentualnym pożarze
terenów leśnych.
Tekst: A. Wasieczko
Foto: A. Wasieczko