Lista aktualności Lista aktualności

Prace odnowieniowe w Nadleśnictwie Głusko

W Nadleśnictwie Głusko rozpoczęto prace odnowieniowe. W tym roku planujemy odnowienie 150 ha lasu i wysadzenie blisko 1 100 000 sztuk sadzonek drzew
 i krzewów. Ponadto w miejscach gdzie w wyniku suszy i uszkodzeń przez zwierzynę sadzonki z lat ubiegłych sadzonki „wypadły” wykonujemy tzw. poprawki. Na ubogich siedliskach założymy w bieżącym roku 6 ha upraw wysiewając nasiona sosny siewnikiem. Na zręby wjechały również sadzarki, które wspomagają leśników, aby prace odnowieniowe zakończyć w najkorzystniejszym dla młodego pokolenia lasu terminie.