Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat PEFC

W roku 2011 lasy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie poddane zostały certyfikacji w systemie PEFC i uzyskały kolejne potwierdzenie o prowadzeniu gospodarki leśnej w sposób trwały i zrównoważony.

Certyfikat PEFC jest weryfikowane w wyniku przeprowadzanych audytów okresowych, które pozwalają sprawdzić system prowadzonej gospodarki leśnej.
 

PEFC nr 17/0618-10. Certyfikat obowiązuje od 14.11.2020 do 13.11.2023.

Materiały do pobrania