Lista aktualności Lista aktualności

Akcja Straży Leśnej „STROISZ 23”

Stroisz, czyli gałązki drzew i krzewów iglastych są podstawowym materiałem do
produkcji wieńców i różnego rodzaju ozdób nagrobnych. Zwiększony popyt na ten
materiał roślinny stanowi poważne zagrożenie dla naszych lasów.
Mając na uwadze zbliżający się Dzień Wszystkich Świętych RDLP w Szczecinie ogłasza
na terenie nadzorowanych Nadleśnictw, w tym także na terenie Nadleśnictwa Głusko,
akcję pod kryptonimem "STROISZ 23".
W dniach od 26.10.2023 r. do 03.11.2023 r. Straż Leśna będzie prowadzić wzmożone
działania weryfikujące nielegalne pozyskanie gałęzi drzew iglastych, a także innej
roślinności służącej między innymi do celów dekoracyjnych. Kontrolowane będą
podmioty gospodarcze w zakresie legalności pochodzenia tak zwanych "produktów
leśnych". Dodatkowo pojazdy poruszające się po drogach leśnych oraz przebiegające
w pobliżu lasów także będą poddawane kontrolom. W akcji strażnicy będą
wykorzystywać fotopułapki.
Osoby, które sprzedają stroisz powinny posiadać dokumenty, poświadczające legalność
pozyskania. Jeśli stroisz pochodzi z Lasów Państwowych sprzedający powinien mieć
tzw. asygnatę, którą wystawia Nadleśnictwo. Brak dokumentu skutkować będzie
nałożeniem mandatu.