Lista aktualności Lista aktualności

ASF

Afrykański pomór świń u dzików

Afrykański pomór świń jest nieuleczalną chorobą wirusową świń i dzików. Wirus ASF nie stanowi żadnego zagrożenia dla zdrowia i zycia ludzi jednakże z uwagi na potrzebę eliminowania zakażonych zwierząt gospodarskich oraz możliwość przenoszenia przez wolno żyjące dziki, choroba ta ma bardzo duże znaczenie dla krajowej gospodarki.

Dodatkowe informacje
dostępne na stronach
Głównego Inspektoratu Weterynarii

Choroba może byc przenoszona bezpośrednio ze zwierzęcia na zwierzę lub poprzez zanieczyszczone przedmioty np. porzucone mięso dzików lub świń zakażone wirusem czy zanieczyszczona odzież. Niestety nie ma obecnie szczepionki przeciwko ASF dlatego w zwalczaniu choroby tak ważne jest stałe monitorowanie populacji zwierząt, jej regulacja oraz zachowanie ostrożności i podstawowych zasad bioasekuracji, szczególne w bliskości szlaków ważnych szlaków komunikacyjnych.

Co zrobić w przypadku znalezienia padego dzika w lesie?

  1. Nie zbliżać się do miejsca znalezienia zwłok, pozostawić je na miejscu oraz powstrzymać się od ich dotykania.
  2. Oznakować miejsce znalezienia zwłok tak aby ułatwić ich odnalezienie przez właściwe służby.
  3. Zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii  lub najbliższej, lecznicy weterynaryjnej, straży miejskiej, nadleśnictwa, miejscowego koła łowieckiego lub powiadomić o tym fakcie starostę, burmistrza, wójta gminy.

Więcej informacji w materiałach do pobrania.