Lista aktualności Lista aktualności

LAS DLA NAS

LAS DLA NAS

W dniu 09 kwietnia 2022r. Nadleśnictwo Głusko przeprowadziło wspólne z Urzędem Gminy w Dobiegniewie sadzenie lasu pod nazwą „LAS DLA NAS”. Tym razem mieszkańcy gminy nie musieli jechać daleko aby własnymi rękoma posadzić kilkadziesiąt młodych drzewek leśnych, głównie dwuletnich sadzonek sosny i buka. Pracownicy Nadleśnictwa postanowili bowiem zaprosić wszystkich chętnych do odnowienia lasu w samej miejscowości Dobiegniew, niemal w centrum miasta, przy przejeździe kolejowym na wyjeździe w stronę Gorzowa Wlkp.

 

Leśnictwo Wołogoszcz, oddział leśny 236-j

Na kilka tygodni przed sadzeniem leśnicy z Głuska podzielili dużą, ponad trzy hektarową powierzchnię na mniejsze sektory w celu umożliwienia dużej rzeszy chętnych jednoczesnej pracy pod pomocnym okiem leśników. Organizatorzy po rozpropagowaniu akcji na terenie gminy i Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego spodziewali się bowiem licznej frekwencji. Miejscowy leśniczy i jednocześnie przewodniczący Rady Miejskiej w Dobiegniewie Marek Kowalczyk własnoręcznie przygotował i wkopał słupki świerkowe, które posłużyły do upamiętnienia uczestników sadzenia. Każdy chętny wypisał na jednym z nich swoje imię lub nazwę instytucji. Ta swoista „Lista obecności”, jak sądzą leśnicy z Głuska, będzie nam przypominać o tym, że las, który posadziliśmy jest lasem dla nas wszystkich. Mieszkańcy Dobiegniewa chodzą po jego ścieżkach na spacery, uprawiają joging, spotykają się na wspólnych wypadach a nawet chodzą na wagary, oczywiście tylko podczas przywitania  Wiosny.

 

Dzień sadzenia

Na miejscu zbiórki w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji o wyznaczonej godzinie gotowych do pracy uczestników sadzenia przywitał nadleśniczy Tomasz Świdkiewicz. Nadleśniczy serdecznie podziękował wszystkim zebranym za przybycie i chęć wzięcia odpowiedzialności za las, który za chwilę posadzimy w słowach, „na zrębie,, na  którym dzisiaj posadzimy nowy las rósł starodrzew posadzony około roku 1890, który jak każdy żywy organizm osiągnął sędziwy wiek i w sposób nieunikniony zbliżał się do końca swojej egzystencji. Coraz bardziej zmurszałe pnie nie wytrzymywały już naporu wiatru a ostatnie wichury zdziesiątkowały pozostałe jeszcze drzewa. Po wycięciu starych drzew dzisiaj sadzimy nowy las, który za 100 lat będzie równie piękny i okazały jak ten, którego pozostałe fragmenty możemy jeszcze podziwiać. Leśnicy zapraszają wszystkich do opiekowania się teraz już „naszym lasem” i obserwowania jak rośnie, jak się zmienia, jak żyje nowe pokolenie drzew. „Niech to będzie ‘Las dla Nas’ bo to my tutaj mieszkamy, my codziennie go odwiedzamy, przechadzamy się jego ścieżkami i podziwiamy jego piękno z okien samochodu”.

Uczestnicy podzieleni na mniejsze grupki udali się na przygotowaną powierzchnię do wyznaczonych sektorów pod przewodnictwem wyznaczonych pracowników i zastępcy nadleśniczego Grzegorza Mastalerza oraz doświadczonego wykonawcy prac leśnych i radnego Zbigniewa Kołodzieja. Grupa dorosłych pod jego czujnym nadzorem zajęła się sadzeniem buka wzdłuż drogi krajowej w sektorach od 1 do 6. Tutaj członkowie Koła Łowieckiego RYŚ pracowali wspólnie z panią  Burmistrz Dobiegniewa Sylwią Łaźniewską wraz z radnymi, sołtysami i mieszkańcami gminy. Tuż obok las sadzili radni Młodzieżowej Rady Powiaty pod czujnym okiem Wicestarosty Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego Pawła Antczaka, członkowie Ekoklubu ze Starostwa Strzelecko-Drezdeneckiego a także członkowie stowarzyszenia Lubuskie Mazury. Niemal w komplecie stawili się  członkowie Zarządu Osiedla Dobiegniew oraz Ligi Ochrony Przyrody. W sadzeniu udział wzięła obywatelka Stanów Zjednoczonych, mieszkanka Kaliforni pochodząca z Dobiegniewa Rita Ciołek. Tym samym sadzenie lasu nabrało rangi wydarzenia międzynarodowego.

Sektory 8 i 9 pod okiem współorganizatorki akcji ”Las dla Nas” Marii Sowy-Skibińskiej, która na co dzień zajmuje się w nadleśnictwie hodowlą lasu obsadzili strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mierzęcinie i OSP w Dobiegniewie. W niełatwym, pełnym korzeni terenie okazali się nieodzowni tworząc pary z uczniami szkół podstawowych Zespołu Szkół w Dobiegniewie. Obok pracowali uczniowie Liceum Zawodowego w Dobiegniewie. Młodzież współczesna bywa kapryśna i trudna jak mówiła nauczycielka Iwona Dobrowolska jednak są uczniowie, którym zależy na rozwijaniu własnych umiejętności i osobowości. Często są aktywnymi członkami uczniowskiej społeczności  i  chętnie biorą udział w zajęciach takich jak dzisiejsze.

Swoimi mundurkami wyróżniała się Pierwsza Dobiegniewska Drużyna Harcerska i Zuchowa pracująca pod okiem drużynowego Waldemara Grzankowskiego. Harcerze zaprezentowali swoje artystyczne umiejętności w programie artystycznym podczas wspólnego biesiadowania przy ognisku po zakończeniu sadzenia.

 

Zielona lekcja

Na miejscu zbiórki  leśnicy ustawili namioty, pod którymi zorganizowali centrum  edukacyjne i punkt wydawania gorących napojów, grochówkę i kiełbaski, które piekliśmy przy wspólnym ognisku. Rolę leśnego edukatora i prelegenta pełnił  leśniczy  Adam Tułacz. Ekologiczna świadomość dzieci i młodzieży oraz ich wiedza na temat ważności podstawowych funkcji lasu i jego produktów okazała się bardzo wysoka.  Przygotowane przez leśników gadżety ekologiczne cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko najmłodszych uczestników sadzenia. Obok namiotów komendant Straży Leśnej Sylwester Czupryniak wygłosił wykład na temat funkcjonowania posterunku, ochrony mienia nadleśnictwa i ochrony przeciwpożarowej lasu. Zademonstrowano działanie i możliwości leśnego samochodu gaśniczego nadleśnictwa a na twarzach słuchaczy widać było radość kiedy w kroplach wody ukazała się tęcza. Po deszczowym tygodniu wreszcie wyszło słońce. Temperatura zaledwie kilku stopni z nocnym przymrozkiem jedynie zachęcała do pracy. Szkoda tylko, że szpadli było trochę za mało chociaż praca w małych grupach bardzo przypadła młodzieży do gustu. Dla uczestników była to także okazja do wspólnego świętowania na łonie przyrody połączona z zajęciami terenowymi i realizacją ponadplanowych zadań szkolnych. 

 

Podsumowanie

Burmistrz Dobiegniewa Sylwia Łaźniewska w słowach uznania za wieloletnią wzorową i owocną współpracę wręczyła na ręce Nadleśniczego Nadleśnictwa Głusko Tomasza Świdkiewicza pamiątkowy witraż z logo miasta. Podziękowała za zorganizowanie wspólnego sadzenia lasu z mieszkańcami gminy i powiatu oraz zachęciła do organizacji podobnych imprez edukacyjno-przyrodniczych w przyszłości.

Nadleśniczy podziękował wszystkim uczestnikom sadzenia lasu oraz pracownikom Nadleśnictwa, którzy przygotowali i przeprowadzili akcję LAS DLA NAS.

Uczestnicy dzisiejszego sadzenia  wiedzą o dewastacji lasów w Brazylii, gdzie las wycięty pod uprawy rolne nigdy nie zostaje odnawiany. Na przykładzie akcji LAS DLA NAS wiemy, że polskie lasy zarządzane są w sposób racjonalny i odpowiedzialny a każdy wycięty zrąb, służący społeczeństwu m.in. dostarczaniem odnawialnego surowca drzewnego zostanie niezwłocznie odnowiony. Świadczą o tym również certyfikaty międzynarodowych instytucji audytorskich FSC i PEFC. Powierzchnia leśna kraju  stale rośnie. Rośnie także średnia masa drewna na pniu dla przyszłych pokoleń. Dopisała pogoda, dopisała frekwencja. Las dla nas sadziło około 180 ochotników  z całego powiatu, z różnych instytucji, stowarzyszeń, zwykli mieszkańcy  z całymi rodzinami, uczniowie, dorośli, zuchy i harcerze. Wpisaliśmy się na „listach obecności” na słupkach i będziemy nasz las odwiedzać przez następne miesiące i lata.

Plan ochrony Naszego Lasu

My leśnicy zadbamy o jego ochronę i zapewnimy prawidłowy rozwój zgodnie ze sztuka leśną. W najbliższej przyszłości planujemy ustawienie ławek, które wykonamy z drewna rosnącego w sąsiedztwie. Las w ogólnym pojęciu jest dobrem publicznym a jego produkty – tlen, drewno, grzyby i jagody oraz miejsce wypoczynku i odnowy biologicznej służą nam wszystkim. W „Naszym Lesie”  wykonamy niebawem kilka ważnych zadań dla jego ochrony: będziemy usuwać zagłuszające sadzonki chwasty, pielęgnować glebę, chronić przed szkodliwymi owadami, usuwać zagłuszające nasze sadzonki niepożądane domieszki z samosiewu. Po kilka sezonach, kiedy  nasze drzewka urosną do około metra wysokości wykonamy czyszczenia wczesne. Za kilkanaście lat wykonamy także czyszczenia późne. Około roku 2045  będziemy wycinać selektywnie pierwsze drzewa, z których pozyskamy pierwsze drewno. Będą miały wówczas kilkanaście metrów wysokości i około 15 cm średnicy. Przez kolejne dziesięciolecia co 10-20 lat wrócimy aby usunąć część drzew w ramach trzebieży późnych. Zrąb w lesie taki jak ten, który właśnie posadziliśmy planujemy na lata 2122-2130 po czym kolejne pokolenia leśników ponownie posadzą nowy las w niekończącym się cyklu życia.

 

Autor artykułu: Henryk Ostrowski,

Inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Głusko

Koordynator projektu i autor hasła LAS DLA NAS