Lista aktualności Lista aktualności

Las pamięci Jana Pawła II

„Przyroda ma swoją godność a jej ochrona jest naszym

obowiązkiem moralnym

 

Cytat z orędzia Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju w roku 1990.

 

Przygotowany przez Nadleśnictwo Głusko obelisk z kamienia polnego opatrzony  tablicą informacyjną poświęcił w dniu 8 maja 2023 roku ks. Maciej Bagiński, proboszcz Parafii Radęcin w obecności około 40-osobowej grupy mieszkańców Radęcina i leśników z Nadleśnictwa Głusko. Pomnik będzie przypominał mieszkańcom i odwiedzającym nasze tereny turystom, że las w oddziale leśnym 56-k, tuż przy drodze gminnej Głusko-Radęcin, poświęcony został pamięci jednego z najbardziej znanych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

Zanim doszło do posadzenia, Adam Wasieczko odpowiedzialny w nadleśnictwie za zagospodarowanie turystyczne wyznaczył kamień, który został staraniem nadleśnictwa przetransportowany i posadowiony na powierzchni zrębowej w swojej docelowej lokalizacji przez pracowników działu Sekretarza nadleśnictwa. Już w kwietniu wykonano większość odnowienia sosną i brzozą w ramach zakontraktowanych usług leśnych. Pozostawione kilkanaście arów posadzono wspólnie w dniu 8 maja. „Niech drzewa rosną zdrowe, niech służą przyrodzie i ludziom korzystającym z niej w sposób rozsądny i odpowiedzialny. Szanujmy to miejsce i chrońmy nasze lasy tak jak życzył sobie tego Jan Paweł II”, co w krótkich słowach podkreślił proboszcz M. Bagiński.

 

 

Sadzenie pod kostur, niezastąpione narzędzie do sadzenia 1-rocznych sadzonek sosny, poprzedziło kilka słów nadleśniczego Tomasza Świdkiewicza, który po powitaniu zebranych przekazał najważniejsze informację na temat miejsca i samej idei lasu upamiętniającego papieża Polaka. Krótkiego instruktarzu w sprawie technik sadzenia udzielił uczestnikom leśniczy Leśnictwa Moczele - Dariusz Maciaszek. Sadzeniu towarzyszyła piękna słoneczna aura i każdy z uczestników miał okazje posadzić swoje drzewko. Przybyli mieszkańcy dowiedzieli się jak ten las będzie wyglądał za kilka pokoleń, jak leśnicy będą go chronić i hodować przez kolejne 10-lecia, bo nawet najmłodsi z sadzących nie zobaczą jego wieku dojrzałego za około 100-120 lat.

 

W czasie kiedy grupa mieszkańców sadziła drzewka, grupa leśniczych i podleśniczych odbyła przeszkolenie na temat metod ograniczania nadmiernego rozrostu czeremchy amerykańskiej, która jest obcym gatunkiem inwazyjnym mającym negatywny wpływ na rozwój rodzimych gatunków drzew i krzewów. Dopuszcza się jej wielokrotne przycinanie, karczowanie i oprysk herbicydami. W czasie szkolenia zademonstrowano punktową, selektywną technikę polegającą na wycięciu czeremchy sekatorami i posmarowaniu jej pniaków środkiem chemicznym. Do zalet tej metody należy bardzo mała ilość użytego środka, wysoka skuteczność oraz brak ryzyka przypadkowego przeniesienia środka chemicznego na otaczającą roślinność. W ten sposób leśnicy z Głuska rozpoczęli 100-letni proces ochrony lasu pamięci Jana Pawła II.

 

Tekst i zdjęcia:

Henryk Ostrowski

Zastępca Nadleśniczego