Lista aktualności Lista aktualności

Obchody 100-letniej rocznicy powstania Lasów Państwowych w Nadleśnictwie Głusko.

Obchody 100-lecia Lasów Państwowych pod hasłem „Las otwarty dla wszystkich” obchodzono w Nadleśnictwie Głusko w dniach 22-25.04.2024r.  Zgodnie
z programem impreza miała miejsce w siedzibie Muzeum Woldenberczyków oraz na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dobiegniewie.

W pierwszym dniu ogłoszono wyniki konkursu plastycznego „Ptaki w lesie”,
w którym udział wzięło 14 uczniów szkoły podstawowej w Dobiegniewie. Nagrodzono 4 laureatów oraz przyznano nagrodę publiczności w głosowaniu internetowym.

Wykłady „Ochrona przyrody realizowana w Lasach Państwowych” oraz „Podstawy gospodarki leśnej” wygłosił Henryk Ostrowski, zastępca nadleśniczego w Nadleśnictwie Głusko.  W drugim dniu Adam Wasieczko zajmujący się ochroną przyrody i przeciwpożarową ochroną lasu wygłosił prelekcję „Współpraca Nadleśnictwa Głusko z jednostkami ratowniczymi ochotniczych straży pożarnych w Gminie Dobiegniew”. Zademonstrowano możliwości samochodów gaśniczych z rozbudowanymi systemami  pierwszej pomocy poszkodowanym w zdarzeniach losowych.  

W trzecim dniu wspólnie z mieszkańcami posadziliśmy kilkaset drzewek i przy ognisku zakończyliśmy pogadanką na tematy związane z leśnictwem.  

Ostatni dzień to ponownie Muzeum Woldenberczyków. Zajęcia na temat „Sowy naszych lasów” dla najmłodszych uczniów i przedszkolaków przeprowadził Adam Wasieczko.  Dyrekcja Domu Kultury zorganizowała dla mieszkańców warsztaty budowania własnego środowiska leśnego „Las w szkle” z pomocą rekwizytów runa leśnego dostarczonego przez nadleśnictwo. Wyświetlono także okolicznościowy film o początkach leśnictwa „Loret – leśnik z charakterem”.

W obchodach 100-lecia Lasów Państwowych udział wzięło ponad
300 uczestników, w tym: przedstawiciele władz samorządowych ze Starostą Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego Bogusławem Kierusem, burmistrz elekt Bartosz Jabłoński, sołtysi i radni, mieszańcy gminy, uczniowie szkół podstawowych i średnich, strażacy ochotnicy, zuchy i harcerze, pracownicy
i mieszkańcy  Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie, myśliwi Koła Łowieckiego Ryś z prezesem Piotrem  Wlaźlikiem,  nadleśniczy Drawieńskiego Parku Narodowego Janusz Grącki oraz przedstawiciele oświaty.

W przygotowanie i  obsługę stoisk promocyjnych zaangażowani byli wszyscy  pracownicy biura nadleśnictwa. Szkolenie i nadzór nad sadzeniem drzewek zapewnili leśniczy i podleśniczy z Leśnictwa Wołogoszcz.

Adam Wasieczko oraz Sabina Jóźwiak – dyrektor Centrum Kultury
w Dobiegniewie postarali się o sprawne przygotowanie i przeprowadzenie obchodów 100-lecia zapewniając prowadzenie wykładów oraz warsztatów.

Tekst: Henryk Ostrowski

Zdjęcia: Damian Jesionowski