Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z MIEJSC BIWAKOWANIA

Przedstawiamy Decyzję nr 5 Nadleśniczego Nadleśnictwa Głusko z dnia 21.01.2022 r.
wprowadzającą opłaty za korzystanie z miejsc biwakowania na terenie naszego
Nadleśnictwa.
Za wniesienie opłaty Nadleśnictwo wystawia fakturę VAT. W przypadku zgody
na wystawienie faktury w formie elektronicznej Nabywca proszony jest o wcześniejsze
poinformowanie Nadleśnictwa o chęci otrzymania faktury w takiej formie wraz
ze wskazaniem adresu e-mail, na który dokument ma zostać wysłany.