Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

W każdy poniedziałek w godz. 7.30-13.00 pod numerem  leśnicy naszego nadleśnictwa przyjmują telefony w  sprawie lasów niepaństwowych:

  • Adam Tułacz– obręb leśny Głusko (gminy: Dobiegniew, obręb ewidencyjny Radęcin),
  • Marek Kowalczyk – obręb leśny Wołogoszcz (gminy:Dobiegniew, obręb ewidencyjny Miasto Dobiegniew, Chrapów, Słowin, Wołogoszcz, Grąsy, Derkacze),
  • Marcin Sroka – obręb leśny Wołogoszcz (gminy: Dobiegniew, obręb ewidencyjny Łęczyn)