Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ochrona gatunkowa

 

W Nadleśnictwie Głusko występuje około 150 gatunków roślin chronionych.

Najcenniejsze gatunki roślin to m.in.:

§  Lipiennik Loesela(Liparis lieselii);

§  Sierpowiec błyszczący (Drepanocladus vernicosus);

§  Kukułka (Storczyk) plamisty (Dactylorhiza maculata);

§  Kukułka (Storczyk) krwisty (Dactylorhiza incarnata);

§  Kukułka (Storczyk) (Dactylorhiza fuchsie);

§  Kukułka (Storczyk) (Dactylorhiza majalis);

§  Kukułka (Storczyk) (Dactylorhiza traunsteineri);

 

Na naszym terenie żyje też około 200 gatunków zwierząt podlegających ochronie.

Gatunki zwierząt zasługujące na szczególną uwagę:

§  Poczwarówka zwężona (Verigo angustior)

§  Czerwończyk nieparek (Lycaena dispar);

§  Czerwończyk fioletek (Lycaena helle);

§  Przeplatka aurinia (Euphydryas aurinia);

§  Wilk (Canis lupus);

§  Zimorodek (Alcedo Atthis)

 

W nadleśnictwie wyznaczono także strefy ochronne ostoi, miejsc rozrodu i przebywania rzadkich gatunków ptaków objętych ochroną gatunkową:

§  Bielika (Haliaeetus albicilla) – 2 strefy

§  Rybołowa ( Pandion haliaetus) – 1 strefę

§  Bociana czarnego  (Ciconia nigra) – 1 strefę

 

Szczegółowe informacje na temat walorów przyrodniczych Nadleśnictwa Głusko opisane są w zamieszczonym poniżej Programie Ochrony Przyrody.

Informacje nie udostępnione w BIP dostępne są w siedzibie nadleśnictwa lub na wniosek o udostępnienie informacji publicznej/o środowisku (wzór wniosku zamieszczony poniżej).