Wydawca treści Wydawca treści

POMNIKI PRZYRODY

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Pomniki przyrody w Nadleśnictwie Głusko:

§  grupa drzew – cis pospolity (2 szt.); lokalizacja – park podworski w Głusku; akt prawny: Rozporządzenie Nr 28 Wojewody Gorzowskiego z dn. 13.12.1991r.

§  żywotnik olbrzymi; lokalizacja – park podworski w Chrapowie; akt prawny: Rozporządzenie Nr 28 Wojewody Gorzowskiego z dn. 13.12.1991r.

§  platan klonolistny; lokalizacja – park podworski w Chrapowie; akt prawny: Rozporządzenie Nr 28 Wojewody Gorzowskiego z dn. 13.12.1991r.