Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona Danych Osobowych

Szanowni Państwo!
Od 25 maja 2018 roku uległy zmianie przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych. Dbając o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z zadaniami realizowanymi przez Nadleśnictwo Głusko informujemy o prowadzonej przez nas polityce prywatności.

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w Nadleśnictwie Głusko znajduje się
w materiałach do pobrania.

Dokumenty aplikacyjne do pracy złożone pomimo braku trwającego procesu
rekrutacyjnego są:

1. przetwarzane w celu zaproszenia osoby aplikującej na rozmowę w celu podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy o pracę lub
2. niszczone bez informowania osoby aplikującej.


Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Inspektor Ochrony Danych - Karolina Kaczmarek
e-mail: rodo@szczecin.lasy.gov.pl
tel.: 91 432 87 12