Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady sprzedaży drewna w Nadleśnictwie Głusko

Zasady sprzedaży drewna określa zarządzenie dyrektora generalnego Lasów Państwowych (LINK)

Sprzedaż drewna w PGL LP odbywa się za pośrednictwem portali internetowych: Portal Leśno Drzewny (LINK) dla przedsiębiorców posiadających tzw. historię zakupu oraz e-drewno (LINK)  dostępnego dla wszystkich podmiotów gospodarczych. Serwis E-drewno to system umożliwiający zakup drewna w nadleśnictwach całej Polski w drodze aukcji elektronicznych. Z systemu E-drewno mogą korzystać podmioty gospodarcze po wcześniejszej rejestracji w Portalu Leśno-Drzewnym. Zarejestrowany w systemie kontrahent może uczestniczyć w dowolnej liczbie aukcji, w dowolnym nadleśnictwie. Kontrahenci niezarejestrowani w Portalu Leśno-Drzewnym powinni się zgłosić do nadleśnictwa lub innej jednostki organizacyjnej LP w celu dokonania rejestracji.

Część surowca drzewnego przeznaczona jest na sprzedaż detaliczną dla klientów indywidualnych. Sprzedaż detaliczną drewna prowadzą leśniczowie według obowiązującego cennika ustalanego decyzją Nadleśniczego Nadleśnictwa Głusko (LINK)

Pozyskane drewno, z którego przychody ze sprzedaży stanowią główny sposób finansowania zadań gospodarczych w nadleśnictwie, w całości pochodzi z lasów o prawidłowej gospodarce leśnej zgodnej z międzynarodowymi standardami FSC, co potwierdza certyfikat.

Drewno 100% certyfikowane PEFC. Certyfikat PEFC potwierdza prowadzenie trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej.