Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby Leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 61 lata, a przeciętna zasobność przekracza 245 m sześc./ha.

 

Udział siedlisk leśnych

 • 72,1 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku
 • 27,4 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
 • 0,50 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych

 • 90,6 proc. – sosna,
 • 0,3 proc. –  świerk
 • 0,2 proc. – modrzew
 • 1,9 proc. – brzoza
 • 4,5 proc. – buk
 • 1,8 proc. – dąb
 • 0,5 proc. - olsze
 • 0,3 proc. – pozostałe gatunki

 
Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 1,3 proc. - grunty leśne niezalesione
 • 16,0 proc. – I klasa
 • 16,5 proc. – II klasa
 • 24,1 proc. – III klasa
 • 13,3 proc. – IV klasa
 • 22,7 proc. - V klasa i starsze
 • 3,8   proc.- KO,KDO

Przeciętna zasobność drzewostanów

 • Sosna – 248 m sześc./ha
 • Buk – 223 m sześc./ha
 • Dąb – 271 m sześc./ha
 • Brzoza – 141 m sześc./ha