Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZIELONY PUNKT KONTROLNY

W grudniu 2020 roku sfinalizowane zostały prace związane z utworzeniem na terenie
Nadleśnictwa Głusko Zielonego Punktu Kontrolnego. Jest to trzeci w województwie zachodniopomorskim, po Nadleśnictwach: Gryfino i Kliniska a czwarty, po Nadleśnictwie Sulęcin, Zielony Punkt Kontrolny powstały na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Prace nad jego
utworzeniem rozpoczęły się w 2019 roku kiedy to opracowane zostały mapy tras oraz
wykonane i zamontowane w terenie słupki kontrolne z niezbędnym wyposażeniem:
tabliczkami z logo Lasów Państwowych oraz emblematy biegów na orientację
z numerami punktów kontrolnych a także metalowe perforatory (kasowniki)
do potwierdzania obecności na danym punkcie. Łącznie wyznaczono i oznakowano
w terenie 30 punktów kontrolnych ponumerowanych od 31 do 60. W 2020 roku
wykonana została duża mapa z naniesionymi punktami kontrolnymi i opracowany został
regulamin. Tablica (mapa) zamontowana została na miejscu postojów pojazdów
,,Sówka” w Leśnictwie Jaźwiny. Miejsce to stanowi początek każdej z 4 przygotowanych
tras o różnym stopniu trudności.
,,Orientering” to doskonały pomysł na samotny wypoczynek, w parze, z rodziną wyprawę
czy też z grupą znajomych. Zabawa polega na odnalezieniu w lesie punktów kontrolnych
i potwierdzenie obecności przy nich. Można w tym celu iść, truchtać lub biec. Swoich sil
można próbować w ciągu dnia jak też i w nocy. Można korzystać z tej formy wypoczynku
w każdych warunkach pogodowych za wyjątkiem: wichur, ulewnych deszczy, burz
i innych ekstremalnych zjawisk pogodowych). Bezwzględnie należy pamiętać o tym,
że punkty znajdują się w lesie więc zawsze należy dostosować ubiór do panujących
warunków terenowych, posiadać przy sobie telefon komórkowy
z naładowaną baterią na wypadek zagubienia czy kontuzji.
Więcej o Zielonych Punktach Kontrolnych w innej części Polski można znaleźć pod
adresem: www.zielonypunktkontrolny.pl
Zachęcamy i zapraszamy do korzystania z tej formy wypoczynku.
Tekst: A. Wasieczko
Foto: A. Wasieczko