Lista aktualności Lista aktualności

INFORMACJA - ZAKAZ WSTĘPU

W związku ze znacznymi szkodami od silnych wiatrów, które wystąpiły w ostatnich dniach na terenach leśnych Nadleśnictwa Głusko, występuje duża ilość złomów, wywrotów oraz drzew niebezpiecznych zagrażających zdrowiu i życiu osób. Drzewostany ze znacznymi szkodami  są odpowiednio oznaczone tablicami ZAKAZ WSTĘPU. W takich miejscach prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do zakazu wstępu w wyznaczonych miejscach.