Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty Edukacujne

1)   Leśna ścieżka edukacyjna w Głusku - park podworski w miejscowości Głusko o charakterze krajobrazowym z pomnikiem przyrody (2 cisy pospolite w wieku ok. 200 lat) przy budynku nadleśnictwa. Park powstały na początku XIX w, o obszarze 2,10 ha. Ze względu na położenie w centrum miejscowości Głusko, jak również w sąsiedztwie punktu informacyjnego DPN, cieszy się szczególnym zainteresowaniem ze strony zwiedzających Drawieński Park Narodowy (przede wszystkim zorganizowanych wycieczek odwiedzających DPN oraz nadleśnictwo).

W ramach ww. ścieżki funkcjonują punkty edukacji leśnej.

Pomnik przyrody– 2 cisy pospolite;

zabytkowy kościół– filialny p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej, posadowiony we wschodniej części wsi, między kompleksem budynków nadleśnictwa (dawniej pałac), a parkiem dworskim. Świątynia ulokowana na murach pierwotnego, kamiennego browaru, który wzniesiony został w 1820r.
i przebudowany w II połowie XIX w. jest to kościół salowy, jednonawowy,
o neogotyckiej formie architektonicznej, nakryty dachem 2-spadowym,
z prostokątnym prezbiterium i 5-kondygnacyjną wieżą umieszczoną acentrycznie.

mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ściekówwybudowana w roku 1999 ze środków własnych nadleśnictwa oraz Fundacji – Deutsche Bundesstiftung Umwelt wg systemu niemieckiej firmy „MUTEC" Gmbh Schmutzwasser - Reinigingsanlagen. Budowę oczyszczalni realizowała ww. firma w okresie od 04 czerwca do 18 listopada 1999roku. Od 18 listopada 1999r. do 10 marca 2000r. prowadzony był rozruch technologiczny. Specyfiką oczyszczalni jest schowanie jej w całości pod ziemię. Ścieki są najpierw oczyszczane mechanicznie, a następnie przemieszczano ciśnieniowo systemem podziemnych rur w złoże filtracyjne. W nim następuje biologiczne oczyszczanie nieczystości zarówno przez cztery warstwy specjalnie dobranego piasku i żwiru, jak też rosnącą na powierzchni trzcinę wodną. Czysta woda jest kierowana do przepływającej niecały kilometr dalej Drawy.

Przechowalnia nasion - wybudowanaprzy pomocy środków pomocowych
z fundacji EkoFundusz oraz środkami nadleśnictwa;

Wieża p.poż

Baza sprzętu przeciwpożarowego

Punkt dyspozycyjno - alarmowy

Wiejski system wodociągowy - przepompownia i zbiornik zasilający miejscowość w wodę grawitacyjnie.

Obelisk upamiętniający ofiary I wojny światowej - mieszkańców Głuska
i okolic;

Baza transportowa nadleśnictwa ze sprzętem i maszynami do zagospodarowania lasu

W parku urządzona jest zielona klasa (zadaszenie, ławy, stoły).