Zanocuj w lesie

 

Nadleśnictwo Głusko przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”. Istnieje możliwość używania kuchenek gazowych.

Mapa obszaru z zaznaczonymi istniejącymi obiektami typu: parking, miejsce do rozpalenia ogniska dostępna jest w materiałach do pobrania

Lokalizacja widoczna jest również na mapie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy Z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. regulaminem korzystania z obszaru – w materiałach do pobrania
 2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą
  1. Na terenie obszaru nie ma miejsc przeznaczonych na rozpalenie ogniska.
 3. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem. Miejsca, w których przewidziano prace gospodarcze związane z pozyskaniem drewna zaznaczone są na mapce dostępnej w plikach do pobrania.
 4. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu Zasady zachowania się w lesie z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu
 5. z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków (brak wyłączeń)
 6. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 
  1. terminy polowań zbiorowych dostępne są na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych Gminy Drawno oraz Gminy Dobiegniew.
 7. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza dostępnego w materiałach do pobrania oraz przesłanie go na adres adam.wasieczko@szczecin.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa
  z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: e-mail: adam.wasieczko@szczecin.lasy.gov.pl

W związku z uruchomieniem Programu własnego Lasów Państwowych
pn. „Zanocuj w lesie” została przygotowana ankieta znajdująca się pod linkiem:

http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl